Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Simaisaki23/Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 86 Deviations 284 Comments 10,692 Pageviews
×

Newest Deviations

nu'est :iconsimaisaki:Simaisaki 9 0 karasia :iconsimaisaki:Simaisaki 13 0 myungyeol :iconsimaisaki:Simaisaki 21 2 hwanmi :iconsimaisaki:Simaisaki 13 5 seongyeol :iconsimaisaki:Simaisaki 30 2 ma boy :iconsimaisaki:Simaisaki 41 3 minwoo :iconsimaisaki:Simaisaki 16 1 taem18 :iconsimaisaki:Simaisaki 46 7 black n' white :iconsimaisaki:Simaisaki 4 1 pinocchio :iconsimaisaki:Simaisaki 68 5 bangkok city :iconsimaisaki:Simaisaki 14 2 fresh :iconsimaisaki:Simaisaki 7 0 wedding dress :iconsimaisaki:Simaisaki 53 7 let's go party :iconsimaisaki:Simaisaki 34 7 s-world .1 :iconsimaisaki:Simaisaki 26 8 this is your son :iconsimaisaki:Simaisaki 729 84
:bulletblue: RESOURCE
:bulletblue: all the stock photos are not belong to me

Favourites

Texture Pack :iconsummer-to-the-spring:Summer-to-the-spring 253 7 + AESTHETIC TEXTURE'S PACK :iconyouaremybae:YouAreMyBae 668 38 +Pack|2/3| :iconrqinsun:rqinsun 256 42 +Aesthetic Png Pack :iconbettedot:BetteDot 296 22 Radical PNGS +12 - {styxlik} :iconharryconutella:harryconutella 766 59 17 Pngs Pack :iconfoxy159200:Foxy159200 213 13 20 Pngs Pack :iconfoxy159200:Foxy159200 234 12 23 Pngs Pack :iconfoxy159200:Foxy159200 405 30 30 Pngs Pack :iconfoxy159200:Foxy159200 349 21 Pastel Patterns :iconluunatico:Luunatico 419 19 20160813Akmu :iconbotgiat239:BotGiat239 170 8 PSD 13 :iconpepnie:PEPNIE 261 46 PSD#4 :iconmsg2k3:msg2k3 295 107 PSD #12 :iconmsg2k3:msg2k3 205 77 PSD #21 :iconmsg2k3:msg2k3 245 61 PSD #22 :iconmsg2k3:msg2k3 350 92

Watchers

Friends

:iconaxisichu: :iconsummer-to-the-spring: :iconpepnie: :iconmsg2k3: :iconobscene-bunny: :iconroy6199: :iconttt07k6: :iconawesomestyle: :iconsaniyang: :iconshineunki: :icondumb-founded: :iconsecretblue: :iconla2bluey: :iconviccivoo: :iconkillchan: :iconbi609hess:

Activity


deviantID

Simaisaki's Profile Picture
Simaisaki
Simaisaki
Vietnam
facebook :bulletgreen: twitter :bulletgreen: tumblr :bulletgreen: youtube

93line. kpop's fangirl.
Interests

Groups

:iconps-actions: :iconlove4k-pop: :iconpledisartists: :iconboyfriend-fans:

Comments


Add a Comment:
 
:iconbynluvsohee:
BynluvSohee Featured By Owner Apr 7, 2013  Student Interface Designer
e Byn Hâm Điên đây nha ss ;))
Reply
:iconsimaisaki:
Simaisaki Featured By Owner Apr 9, 2013
chào em :3 tỉ năm ss mới vào DA *phủi bụi* huhu
Reply
:iconbynluvsohee:
BynluvSohee Featured By Owner Apr 9, 2013  Student Interface Designer
ksao ksao ạ =]] hehe
Reply
:iconxxxxxmimixxxxx:
xXxXxmimixXxXx Featured By Owner Jul 25, 2012
HAPPY BIRTHDAY !! ^^
:cake: :party: :rose:
MAY ALL YOUR DREAMS COME TRUE
ENJOY YOUR DAY ^^
Reply
:iconb-weenie:
B-Weenie Featured By Owner Feb 21, 2012  Student Interface Designer
S ơi :(( i miss S so much :((
Reply
:iconsimaisaki:
Simaisaki Featured By Owner Feb 22, 2012
mnh ko nhớ B, mnh ght B v B tung hng qui vật ;_;
Reply
:iconb-weenie:
B-Weenie Featured By Owner Feb 22, 2012  Student Interface Designer
lu ngy mới gặp m muốn bị đạp đt hở =)) đừng để mnh chơi tr sm với bạn nh =))

qv g : (( mới thấy tung Karasia bn kia m rớt di đy : (( qua đy cmt cho tiện =)))))))))))))))))) đẹp =)))))))))))
Reply
:iconsimaisaki:
Simaisaki Featured By Owner Feb 23, 2012
ngon nho v : >
sm l j vậy bạn = )))))

B đừng khen mnh kiểu như vậy đồ qui vật = (((((((((( mnh muốn lm hoa he như B = (((
Reply
(1 Reply)
:icong971112:
g971112 Featured By Owner Dec 21, 2011  Student General Artist
em cũng thc Li Jun Ki nữa \mmmmmmmmmmmmmm/
Reply
Add a Comment: